Soos Welkom

Welkom!

Met bijzonder veel genoegen nodig ik u uit om de website van de Sociëteit: “Tot Nut ende Vermaeck” te bekijken. Deze website is bestemd voor zowel eigen leden als voor andere belangstellenden.
plaquette_01

Deze Sociëteit bestaat al sinds 1788 met perioden van bloei, maar ook van terugval. Zo’n vijftien jaar geleden ging het slecht met de “Soos”, zoals onze vereniging in de volksmond wel genoemd wordt. Dank zij de voortvarendheid en de moed van enkele bestuursleden werd een radicaal nieuwe koers ingezet. En met succes!

Momenteel is de Sociëteit een bloeiende vereniging met een gestaag stijgend ledental. Velen vinden hier de plek waar zij graag enkele uren per week vertoeven om een partij te bridgen of te biljarten of om zo maar gezellig een kop koffie te drinken en een praatje te maken. De vereniging kent dan ook 2 eigen bridgeclubs, een biljartclub, een fotoclub en een computerhoek. Daarnaast biedt de Sociëteit maandelijks een interessant en gevarieerd programma, zoals muziekuitvoeringen, boeiende sprekers, waaronder bekende Nederlandse schrijvers of schrijfsters, etc. De Soosleden kunnen in de website alle wetenswaardigheden vinden over hun club of over het jaarprogramma.
Tot spoedig in de “Soos”!

Jan Timmermans, voorzitter
Om lid te worden, zie Info en contact