Scroll to Content

Soosbridge

Op het eind van de vorige eeuw besloot een aantal leden binnen de Sociëteit om een bridgeclub op te richten. Een tweeledige doelstelling zou de basis van de nieuwe club worden: wedstrijdbridge met behoud van de gezellige sfeer van de Sociëteit. De bridgeclub kwam van de grond en kreeg de passende naam Soosbridge.Toen de groep bridgers zich steeds meer uitbreidde, werd besloten een bestuur aan te stellen, dat voor meer structuur moest zorgen. Er kwam een wedstrijdprogramma met de dinsdag als vaste speelavond; daarnaast werd een wedstrijdleider aangesteld, die moest zorgen voor de goede gang van zaken tijdens de bridgeavonden en die de uitslagen berekende en bekend maakte..