Spelregels

Mogelijkheden om te biljarten
Leden van de sociëteit kunnen gebruik maken van de biljarttafels als zij ook lid zijn van de biljartgroep.

  • Op maandagavonden vanaf 19.30 uur competitiewedstrijden en na afloop vrij biljarten.
  • Op woensdagmiddagen vanaf 14.00 uur vrij biljarten.
  • Op woensdagavonden vanaf 19.30 uur competitiewedstrijden en na afloop vrij biljarten.
  • Op vrijdagmiddagen tijdens de inloopmiddag vrij biljarten

Bij grote belangstelling op woensdag- en vrijdagmiddagen vult men bij binnenkomst zijn naam in op lijst 1 en als men daarna nog wil spelen op lijst 2. Wie op lijst 1 staat gaat voor op lijst 2. Partijen duren 25 beurten en bij zeer grote belangstelling wordt, in overleg, de wekker gezet op 30 minuten.
Tijdens de wintermaanden zijn er op dinsdagmiddag beperkt mogelijkheden voor biljartlessen.

De competitieleiding is in handen van :

Op maandagavond Leo Wolvers
tel. 0486-471512
  Reinaldo Pereira
tel. 06-53457991
Op woensdagavond Joost Houben tel  0486-474672
  Theo van Rensch tel. 0486-475389
Het biljartgebeuren totaal Paul Martin
tel  0486-471191
     
Het rooster voor de “bar vrijwilligers”op de biljartavonden
Theo van Rensch tel  0486-475389

Openen en sluiten
Het openen en sluiten van de accommodatie is op de competitieavonden in handen van de competitieleiders

Voor deelnemers aan de competitie :
Deelnemers moeten op tijd aanwezig zijn om de wedstrijd voorafgaand aan hun eigen wedstrijd te kunnen tellen en/of schrijven. (Uiteraard niet voor de eerste ronde) Wij hebben bij de biljartgroep geen wetboek van strafrecht maar zijn wel van mening dat wie zich regelmatig niet wenst te houden aan afgesproken regels geen competitie moet komen spelen.
Bij verhindering je tegenstander en de wedstrijdleider van de betreffende avond informeren en zelf de in-te-halen wedstrijd regelen in overleg met de wedstrijdleiding.
Inhalen en/of vooruitspelen van wedstrijden kan alleen met medeweten van de wedstrijdleiding.
Inhalen en/of vooruitspelen kan alleen op competitieavonden en de wedstrijdleiding maakt daarbij  gebruik van “openingen” in het schema zonder de lopende competitie te verstoren.
Mocht een tegenstander niet kunnen spelen op de betreffende avond dan kan men, zo men wil, tegen een “ALIAS” spelen.