Historie Biljartvereniging

Tot 1991 stond er in de bovenzaal van de sociëteit één biljarttafel. Er werd zeer zeker op gespeeld ; maar niet in competitieverband. Er circuleerden allerlei sterke verhalen over kurken , barakken , borrelglaasjes-niet-raken en nog andere “spelen”; daardoor konden er aan de kwaliteit van de biljarttafel geen al te hoge eisen worden gesteld. Tot op heden is over de periode voor 1991 geen administratie over biljarten gevonden. Wel werd op bepaalde tijden “gekurkt” , “gebarakt” tijdens feestelijkheden , die niet voor het “biljarten”waren opgezet. In de loop van 1991 is er zeker over biljarten als activiteit in de sociëteit gesproken.

In 1992 staan er twee biljarttafels in goede conditie en hangen er twee tijdklokken aan de muur. De eerste tafel werd opgeknapt en dankzij enkele goed gevulde enveloppen en vooral dankzij een zeer lankmoedige sponsor kon dat gerealiseerd worden.

De eerste geadministreerde biljartcompetitie ging in het seizoen 1992/1993 van start. Twintig enthousiaste leden vulden aan het begin van elke partij de tijdklokken en betaalden aan de organisator van de competitie het bedrag van vijf cent per gescoorde poedel. Er was grote bewondering en waardering voor het door Jan van Zwam zeer creatief ontworpen competitieschema. Behalve een immens groot prikbord om het op te hangen was er een cursus van enkele dagen nodig om het te kunnen invullen en/of begrijpen. Deze activiteit leidde tot een aanmerkelijk grotere belangstelling voor biljarten.

In 1995 werd tijdens een zeer bijzondere vergadering ( men begon te vergaderen vòòr een zeer belangrijke voetbalwedstrijd van AJAX – die op televisie werd uitgezonden – vergaderde tijdens de rustpauze verder – en besloot de vergadering na de wedstrijd) het besluit genomen om een derde biljarttafel aan te schaffen. Er werd indringend gepraat over “sponsoring” , “leasen” , “afbetalen” ; mogelijk door de hektiek van het voetbalgebeuren werd er niet genotuleerd.

In een verslag van Jan van Zwam over het contact met de heer Fleuren uit Batenburg stond te lezen : De heer Fleuren plaatst een derde biljarttafel en vervangt een van de reeds aanwezige tafels door een andere tafel , zodat de socëteit voortaan beschikt over drie vrijwel gelijkwaardige tafels. De nieuwe tafel wordt betaald in drie jaarlijkse termijnen van elk tweeduizend gulden. De contributie van de biljartgroep werd vastgesteld op honderd gulden per seizoen voor de tijd van drie jaar ; te weten vijfenzeventig gulden voor de derde tafel en vijfentwintig gulden om de tijdklokken buiten werking te stellen.

De vijf cent per gescoorde poedel werd in de loop der jaren afgeschaft. Tegelijk met dit laatste besluit heeft men het besluit om van de inhoud van de poedelpot met de biljartgroep een reisje naar Parijs te maken teruggedraaid. De penningmeester had al vrij snel geconstateerd dat de poedelpot veel te lijden had van “lekkere hapjes”.De belangstelling voor biljarten met daarbij ruimschoots aandacht voor het sociale aspect heeft een grote groep leden van de sociëteit tot biljarten gebracht en het heeft ook een flink aantal mensen via het biljartgebeuren van buiten getrokken. En wat als zeer prettig wordt ervaren : ze blijven.

De kampioenen van de afgelopen jaren:

1992/1993 Jan de Groot 1993/1994 Wim Tijssen 1994/1995 Wiel Jans
1995/1996 Dirk van Hemmen 1996/1997 Pim Borremans 1997/1998 Leo van Megen
1998/1999 Jan Peters 1999/2000 Martien van Roosmalen 2000/2001 Henk Walk
2001/2002 Martien van Roosmalen   2002/2003 Wiel Jans 2003/2004 Richard van Raay
2004/2005 Wim Roelofs 2005/2006 Theo van Orsouw 2006/2007 Gerard Arts
2007/2008 Toon van Zwam 2008/2009 Joost Houben 2009/2010 Geert Lucassen
2010/2011 Joost Houben 2011/2012 Jeroen Dulk 2012/2013 Wil Steenhuis
2013/2014 Theo van Rensch 2014/2015 Reinaldo Pereira 2015/2016 Theo van Rensch
2016/2017 Jan Teunissen 2017/2018 Leo Wolvers 2018/2019 Jo Roeffen

Per seizoen worden circa 2000 wedstrijden gespeeld. Bijna de helft zijn competitiewedstrijden , iets meer dan de helft zijn “vrije”partijen.