Bestuur Bridgen

Het bestuur van de bridgeclub “De Soos” van de Sociëteit Grave is als volgt samengesteld:

Voorzitter Mariëtte Houben 0486-472658
Penningmeester Huub Bens 0486-471676
Secretaris Mieke van Etteger 0486-473691

Wedstrijdcommissie (Weco) is Huub Bens, digitaal bijgestaan door Meis Weusten en Tine Giesbers

De leiding van het woensdagmiddag vrij bridgen berust bij José van Reen (E-mail)

Weco en digitale ondersteuning is in de handen van Huub Bens.