Bestuur Bridgen

Het bestuur van de bridgeclub “De Soos” van de Sociëteit Grave is als volgt samengesteld:

Voorzitter                    Peter Verheijen           0486-472658

Penningmeester           Huub Bens                  0486-471676

Secretaris                    Mieke van Etteger        0486-473691

Wedstrijd commissie (Weco) is Huub Bens, digitaal bijgestaan door Meis Weusten en Tine Giesbers

De leiding van het woensdagmiddag vrij bridgen berust bij José van Reen (E-mail)

Weco en digitale ondersteuning is in de handen van Huub Bens.