Ontstaan van de Bridgeclub

Soosbridge

Op het eind van de vorige eeuw besloot een aantal leden binnen de Sociëteit om een bridgeclub op te richten. Een tweeledige doelstelling zou de basis van de nieuwe club worden: wedstrijdbridge met behoud van de gezellige sfeer van de Sociëteit. Onder de voortvarende leiding van Thea Dominicus kwam de bridgeclub van de grond en kreeg de passende naam Soosbridge.

wp5dd4b300_06

Toen de groep bridgers zich steeds meer uitbreidde, werd besloten een bestuur aan te stellen, dat voor meer structuur moest zorgen. Er kwam een wedstrijdprogramma met de dinsdag als vaste speelavond; daarnaast werd een wedstrijdleider aangesteld, die moest zorgen voor de goede gang van zaken tijdens de bridgeavonden en die de uitslagen berekende en bekend maakte..

Inmiddels heeft Soosbridge twee wedstrijdlijnen met een promotie / degradatie regeling en zijn de wedstrijdformuliertjes vervangen door een computersysteem. Met twee keer 14 paren is de club aan zijn maximale capaciteit gekomen. Een flinke lijst van invallers zorgt voor continuïteit.

Spoedig na de oprichting van Soosbridge werd door Corrie Schelke op de woensdagmiddagen voor bridgeliefhebbers, die niet op de dinsdagavond wilden of konden spelen, een bridge inloopmiddag georganiseerd. Van meet af aan konden geïnteresseerden – vaak thuisbridgers en beginnelingen – in een gezellige en toegankelijke sfeer zich met elkaar meten. De gezellige Paas- en Kerstdrives zijn in de loop van de tijd een begrip geworden.

De oprichters van het eerste uur van de vrije woensdagmiddag bridge.

wpcadad205_05_06

Sinds enige tijd heeft Jeanette Steetsel de organisatie van Corrie overgenomen, geassisteerd door een deskundige wedstrijdleiding (weco). Iedereen, die als beginner of gevorderde een vrije bridge middag wil meemaken, kan zich samen met een bridgepartner vanaf 13.00 uur bij Jeanette op de Sociëteit aanmelden. Het bridgen op de inloopmiddag begint om 13.30 uur; aanmelden tot uiterlijk 13.15 uur. Bridgers zonder partner kunnen vooraf de invallerslijst raadplegen.

Zowel op de dinsdagavond als de woensdagmiddag worden 5 ronden gespeeld.

Op de vrijdagmiddag vinden er tussen 14.30 uur en 17.00 uur allerlei activiteiten op de Sociëteit plaats. Voor de liefhebbers bestaat dan ook de mogelijkheid om geheel vrijblijvend te bridgen. De benodigdheden zijn aanwezig; met wie gespeeld wordt en hoe vaak hangt van het toeval af.

Voor contactpersonen raadpleegt u het tabblad Bestuur van de bridgeclub