Historie Computerhoek

De Sociëteit heeft in 2012 in de serre een computerhoek ingericht om computergebruik in het algemeen te stimuleren. Het gaat om computers in de ruime zin van het woord, dus ook laptops, tablets en smartphones die tegenwoordig ook als computer gebruikt kunnen worden. Een aantal leden van de Sociëteit heeft zich als instructeur en/of begeleider opgegeven. Kennisoverdracht gebeurt door instructie aan echte beginners en gezamenlijk problemen te bespreken.

De instructeurs hebben niet de pretentie alles te weten, maar door gezamenlijk naar problemen te kijken kan heel veel opgelost worden en alle partijen kunnen de algehele kennis vergroten.

Aanpassingen per september 2017:

Aangezien door de instructeurs ervaren wordt dat beginnersproblemen en gewenning aan nieuwe systemen (bijv. Windows 10) nauwelijks meer voorkomen, is vooraankondiging via het contactformulier op de website vereist om de aanwezigheid van een instructeur tijdens de beschikbare tijden te verzekeren.

Bovendien kunnen op deze wijze de instructeurs zich voorbereiden en kan daardoor een betere hulp geboden worden.

 

wpe18e0643_05_06 compositie-1
Cursisten van het eerste uur Instructeurs seizoen 2016 / 2017

                

Enkele regels van belang om de computerhoek soepel te laten functioneren.

  • De computerhoek is beschikbaar van 1 oktober tot 1 juni, elke vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur.
  • Aanwezigheid van instructeurs is op basis van aanmelding vooraf via het contactformulier op de website van      de Sociëteit.
 • Bij voorkeur uw eigen laptop/tablet/smartphone meenemen.
  • Eventueel worden er lessen gegeven aan beginners, hiervoor dient u zich op te geven bij de Sociëteit.
  • Voor de lessen heeft u een leskaart nodig, deze kunnen gekocht worden bij Jan Jozef Pluym (coördinator).
  • Een leskaart kost € 10,00, hiervoor krijgt u 5 lessen van een uur. De leskaart staat op naam.
 • De coördinator maakt een planningsschema voor iedere cursist.