Contributie

Per jaar Bankrekening t.n.v. te
Lidmaatschap Sociëteit € 80,00 NL51RABO0117103454 W. Schambach Sociëteit tot Nut Grave
Extra voor bridgen Dinsdagavond € 35,00 NL63RABO0113967616 H. Bens Bridgeclub Grave
Extra voor Biljarten Competitie € 23,00 NL92RABO0169984788 P. Martin Sociëteit tot Nut Grave
Extra voor Biljarten geen Competitie € 11,50 NL92RABO0169984788 P. Martin Sociëteit tot Nut Grave
Extra voor
Fotoclub
€ 20,00/€ 30,00 NL19RABO0159728061 E. van Paasen Sociëteit tot Nut Grave

 

Aspirant leden kunnen twee maanden van de gastvrijheid gebruikmaken zonder kosten. Daarna is deelname contributieplichtig.  Leden die gedurende het contributiejaar lid worden betalen dat jaar naar rato van het aantal maanden lidmaatschap.

Het contributie jaar voor de Sociëteit, de fotoclub en de bridgeclub is van 1 januari tot 31 december. Voor Biljarten is het contributiejaar van 1 augustus tot en met 31 juli.
Om lid te worden van de Biljart-, Bridge- en Fotoclub moet men lid zijn van de Sociëteit.

Inschrijfformulier voor de Sociëteit:

Onderstaand formulier op te halen van de website. Na invulling de eerste pagina per e-mail te versturen naar secretaris@societeitgrave.nl . De tweede pagina (machtiging tot innen van contributie) te overhandigen aan, of per reguliere post te versturen naar, de geadresseerde zoals op de tweede pagina van het formulier vermeld. De contributie zal in de maand januari automatisch worden geïncasseerd. Als u tussen februari en december lid wordt van de Sociëteit, krijgt u voor dat jaar een rekening per e-mail toegezonden. U krijgt één maand respijt en er wordt uiteraard rekening gehouden met de zomervakantie van 3 maanden.

Bewerk