Spelregels

 

Darts of darten is een spel dat gespeeld wordt met drie darts (pijltjes) en een dartbord.

 

De Dart Baan.
Het dartbord moet zo worden opgehangen dat het midden van het bord (de Bullseye) 1,73 meter boven de vloer hangt. De afstand van de werplijn (oche, uitspraak: ‘okkie’) tot de voorkant van het dartbord bedraagt 2,37 meter.

Het Dart Bord.
In het midden is de double bull of bull’s eye (rood), 50 punten

• Daaromheen de single Bull (groen), 25 punten.
• Daaromheen een brede ring, het bed (zwart/wit), waarvoor het aantal punten geldt dat op de rand van het bord staat.
• Daaromheen een smalle ring, de triple (of treble) ring (rood en groen). Deze levert drie maal het puntenaantal op.
• Daaromheen weer een bed.
• Daaromheen de double ring (rood en groen) met twee keer het aantal punten dat bij het betreffende vak staat.

Een dart in de buitenste zwarte rand (waar de cijfers staan) of naast het bord levert geen punten op.

Een bouncer, een dart die van het bord terugkaatst, heeft geen score tot gevolg. daarnaast is er ook geen score, wanneer een dart na geworpen te zijn plots uit het bord valt voordat de speler in de gelegenheid was alle 3 zijn pijlen uit het bord te halen.

Het Spel 501 punten..
De bedoeling is om met 3 darts een zo hoog mogelijke score te werpen en deze af te trekken van het start totaal om zodoende het eerste op nul te komen.
Om te kunnen winnen dient als laatste echter een dubbel gegooid te worden die overeenstemt met het resterende aantal punten. BV: restant 40 punten = dubbel 20 of 1x 20 en dubbel 10 enz. Dus 2 punten is de laagste stand die nog deelbaar is. Wordt er meer geworpen dan de vereiste dubbel, dan vervalt de beurt en werpt de tegenstander. BV: is het restant 32 punten en werpt met 31, meer dan 32 of geen dubbel om op nul uit te komen dan wordt dit gezien als “NO SCORE” en blijft het restant 32 en is de tegenstander aan de beurt.
Tevens telt de Bulls-eye (dubbel roos) 50 als dubbel voor het beëindigen van het spel.